Borusan Otomotiv Kullanılmış Araç Platformu
GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLER POLİTİKASI

ikinciel.borusanotomotiv.com sitesi Borusan Otomotiv İthalat ve Dağıtım A.Ş.’ye (bundan sonra Borusan olarak anılacaktır) aittir ve bu siteyi ziyaret eden kullanıcılarımızın bilgi ve kişisel veri güvenliği bizim için önem taşımaktadır. Bu sebeple kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği için benimsediğimiz ilkeler, işbu gizlilik politikasında düzenlenmiştir.

Borusan tarafından size sunulan tüm ürün ve hizmetlerden faydalanmanız halinde; bu gizlilik sözleşmesinde bahsi geçen esasları okuyup kabul ettiğiniz, kişisel verilerinizin gizliliği ve bütünlüğü ile ilgili konularda aydınlatıldığınızı kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Borusan, kullanıcıların kendisine sağladığı gizli bilgileri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak, kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı taahhüt eder. Bu konuda gerekli tüm teknik, hukuki ve yönetimsel tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt eder.

Kanun Hakkında Genel Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra KVKK olarak anılacaktır) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. KVKK’nun bir kısmı yayın tarihinde, bir kısmı ise 7 Ekim 2016’da yürürlüğe girmiştir.

6698 Sayılı KVKK; Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.

Veri Sorumlusu Sıfatıyla Bilgilendirme

Aşağıda detaylı kurumsal bilgileri yayınlanan Borusan olarak, 6698 sayılı KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

İşbu gizlilik bildirimi, tamamen bireyler hakkında tutulan kişisel verilere ilişkindir, şirketler ve diğer kuruluşlar veya sigorta ürünleri sağlayıcılarının kullanımı için tutulan bilgilere dair değildir. Bilgilerinizin kullanımı ile ilgili ayrıntılar ilgili ürün bilgilerinde sağlanır.

Kişisel Verilerinizin Ne Şekilde Toplandığı ve Ne Şekilde İşlenebileceği

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra KVKK olarak anılacaktır) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. KVKK’nun bir kısmı yayın tarihinde, bir kısmı ise 7 Ekim 2016’da yürürlüğe girmiştir.

Toplanan Kişisel Veriler

Borusan’a ait siteyi kullanmanız durumunda, size daha iyi hizmet verebilmek için sizi tanıma şansına sahip olabilmek ve size ulaşabilmek amacı ile sisteme tanımladığınız verilerin içinde adınız, soyadınız, eğitim bilgileriniz ve iş deneyiminiz, şirket bilgileriniz, paylaşmış olduğunuz içerikler her durumda; yetki vermeniz durumunda da e-posta adresiniz, cep numaranız, iş adresiniz Borusan’ın bağlı iş ortakları ile paylaşılabilir. Kayıt sırasında paylaşmış olduğunuz bilgileri, dileğiniz zaman güncelleme ve değiştirme hakkınız bulunmaktadır.

İşbu gizlilik politikası kapsamında düzenlenen koşullar kapsamında aşağıdaki bilgiler, ‘Kişisel Veri’ olarak tanımlanmıştır. Kullanıcılar, üyelik girişi esnasında dijital ortamda Borusan’a aşağıdaki verileri sağlar.

 • Ad, soyad, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi
 • Kimlik doğrulama ve hesap erişimi için kullanılan parola ve benzer güvenlik bilgileri
 • TC, VD, VN
 • [_________]

Kullanıcıların, site ve uygulamanın kullanımı hakkındaki bilgileri, gerekli teknik bir iletişim dosyası olan Çerezler (Cookie) vasıtasıyla elde edilir. Bunlar, sunulan hizmetlere erişim ve kullanım alışkanlıklarının tespit edilmesi için elde edilir. Bu bilgiler, anonim olarak toplanan veriler olup aşağıda listelenmiştir.

 • Tarayıcı Türü
 • IP
 • İşletim Sistemi
 • Sisteme Girişler
 • Görüntüleme Süresi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3 ve 7. maddesi dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Ayrıca kullanıcılara verilen hizmetlerin kullanımı ile ilgili çeşitli geri bildirimler, kullanıcılar tarafından eposta veya telefonla iletilen bilgiler, sitede sunulan formlar vasıtası ile kullanıcının sağladığı bilgiler, elde edilen diğer verilerdir.

Ayrıca kullanıcılara verilen hizmetlerin kullanımı ile ilgili çeşitli geri bildirimler, kullanıcılar tarafından eposta veya telefonla iletilen bilgiler, sitede sunulan formlar vasıtası ile kullanıcının sağladığı bilgiler, elde edilen diğer verilerdir.

Borusan üzerinden hizmet alabilmeniz için gerçek kimlik bilgilerinizin (ad/soyad) Borusan ile paylaşılması gerekebilir. Borusan’a üyelik veya hizmet alma sırasında sağladığınız hakkınızdaki verilerin, bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini taahhüt etmiş sayılırsınız. Sizden istenen bilgilerin gerçeğe uygun olarak doldurulması ve ilerde değişiklik olması durumunda bilgilerin güncellenmesi gerekmektedir. Gerekli kimlik bilgilerine ek olarak, TC kimlik numaranız veya şirketinize ait bazı sicil, vergi kimlik bilgilerinin paylaşımı da internet sitemize kayıt sırasında gerekebilir. Bu tür hassas bilgiler, yalnızca kimlik bilgilerinizin doğruluğunu onaylamak için kullanılacak olup, bilgileriniz onaylandıktan sonra Borusan veritabanında korunacaktır.

VERİLERİN KULLANIM AMACI

Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek için;

Bankacılık, Sigortacılık gibi alanlarda zorunlu olan elektronik ödeme, elektronik sözleşme veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak için,

Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için, 6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.

Site ve mobil uygulamada muhtemel sistemsel sorunların tanımlanması ve giderilmesi için gerektiğinde kullanıcıların IP adresleri, diğer iletişim bilgileri kaydedilebilir ve bu amaçla kullanabilir. Bu bilgiler kullanıcıları genel anlamda tanımlamak ve demografik veri oluşturabilmek amacıyla kullanılır. 5651 sayılı yasada ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen trafik bilgisi saklama yükümlülükleri saklıdır.

Kullanıcıların iletişim, portföy durumu, demografik bilgiler gibi verileri, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere; Borusan tarafından iştirakleri veya bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşılacaktır. Bu gibi durumlarda Borusan, kullanıcıların menfaatlerini korumaya özen gösterecektir.

Kullanıcının sitede sunulan anket ve formlar aracılığıyla, kendisi ile iletişime geçildiğinde, izinli elektronik pazarlama yapıldığında Borusan’a sağladığı veriler de istatistik amacıyla kullanılabilir.

Teknik iletişim dosyası olan Çerezler (Cookie) aracılığı ile, kullanıcının site ve mobil uygulama kullanımı hakkındaki bilgileri, IP adresleri elde edilebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası, site ziyaretçi sayısı, ziyaret amacı, ziyaret süresi gibi istatistiksel bilgileri elde etmeye yarar. Google Analytics, Google Adwords gibi uygulamalar, anonim olarak ölçüm ve listeleme yapmak amacıyla, bu bilgileri anonim şekilde toplayabilir. Tarayıcılar genelde en başta bu çerezleri kabul eder şekilde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse bu ayarı değiştirebilir.

Google Analytics ve Reklam Çerezleri

Üçüncü taraf olarak Google, sitemizde reklam yayınlamak veya ölçüm yapmak için kodlardan ve çerezlerden yararlanabilir. Bu çerezlerini kullanarak kullanıcılarımıza, sitemize ve İnternet’teki diğer sitelere yaptıkları ziyaretlere dayalı reklamlar sunabilir.

Kullanıcılar Google reklam ve içerik ağı gizlilik politikasını ziyaret ederek çerezlerin kullanılmasını engelleyebilir. Google Web sitemizi ziyaret ettiği zamanlarda reklam hizmeti vermek için üçüncü taraf reklam şirketlerini kullanmaktadır. Söz konusu şirketler, bu sitelere ve diğer web sitelerine yaptığınız ziyaretlerden elde ettikleri (adınız, adresiniz, e-posta adresiniz veya telefon numaranız dışındaki) bilgileri ilginizi çekecek ürün ve hizmetlerin reklamını size göstermek için kullanabilir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Üçüncü Kişi veya Kuruluşlar Hakkında Bilgilendirme

Yukarıda belirtilen amaçlarla, şirketimizle paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; ana hissedarlarımız, doğrudan veya dolaylı yurt içi / yurt dışı iştiraklerimiz; yetkili satış acente ve merkezlerimiz ile, markalarımızdan birine ait ürün ve hizmetleri sağlayan dikkatle seçilmiş üçüncü taraf iş ortaklarımız ve hizmet aracıları ile, kredi kartı işlemcileri ve adımıza hizmet veren servis sağlayıcılarımız ile, sigorta şirketleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya Veri İşleyen sıfatı ile hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişilerdir.

Kullanıcıların, Borusan’a ilettiği her tür bireysel ve kurumsal veri, işbu sözleşmede belirlenen amaçlar ve hizmet ifası için gereken zorunlu haller haricinde üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Zorunlu haller, kullanım koşullarında yer alan hizmetlerin ifası kapsamında; kullanıcı gizlilik ve güvenliğinin sağlanması, hata ve sorunların giderilmesi, hizmetlerin iyileştirilmesi, kullanıcı bilgilerinin doğrulanması, hizmet ifası için yapılması gereken araştırma ve değerlendirmelerdir. Bu amaçlarla Borusan’ın işbirliği içinde olduğu üçüncü kişi ve kurumlarla, sözleşme konusu faaliyetler kapsamında bu veriler paylaşılabilir, yurtiçi ve yurtdışında üçüncü kişilere aktarılabilir.

Borusan, kullanıcıya ait ad ve soy ad, unvan, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bireysel / kurumsal bilgileri; sözleşmede belirlenen amaçlar ve hizmet ifası için gereken zorunlu haller dışında, herhangi bir şekilde üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu durumun istinası olan haller aşağıda sayılmıştır:

1. Yürürlükte bulunan yasalar ve iç hukukta da etkili uluslararası anlaşmalardaki yasal zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,

2. Kullanıcılar ile Borusan arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili haller,

3. Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilginin usulüne uygun talep edilmesi,

4. Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu haller.

5. Kullanıcının kişisel bilgilerinin paylaşılması konusunda izni var ise,

6. Borusan’ın mülkiyet haklarını korumak ve savunmak amacıyla

7. Borusan bünyesinde kullanılmak üzere kullanıcı profillerinin belirlenmesi amacıyla

8. Bir takım kişisel veriler, rezervasyon bedeli site üzerinden ödenip de aracın rezervasyonu sağlandığı takdirde satış ve tescil aşaması ile ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilir.

KVKK Yürürlüğe Girmeden Önce Elde Edilen Kişisel Verileriniz

KVKK’nun yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce, üyelik, elektronik ileti izni, bilet satın alma, rezervasyon yapma, sigorta ürünü satın alma ve diğer şekillerde hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz de bu belgede düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi, Depolanması ve Yurtdışına Aktarılması

Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, yukarıda sayılan yöntemlerden herhangi birisi ile toplanmış kişisel verileriniz KVKK kapsamında kalmak kaydıyla ve sözleşme amaçlarına uygun olarak yurtdışında bulunan grup şirketlerimize, iş ortaklarımıza veya hizmet aracılarına, hizmet servis sağlayıcılarına da aktarılabilir, onların nezdinde depolanabilir, işlenebilir. Ancak kişisel verileriniz, Kişisel Veriler Kurulu tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterli korumanın bulunduğu ülkelere ve/veya yeterli koruma bulunmasa bile KVKK’da belirtilen şartlar ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izni dahilinde yurt dışına aktarılabilecektir. Yurtdışına verilerinizin aktarılması durumunda, verilerinizin en az KVKK ile korunduğu kadar seviyede orada da korunacağı hususunda temin ederiz. Finansal ödeme planınız veya sigortalama işlemleri için banka / sigorta şirketleri ile kişisel verileriniz paylaşılabilir, bankaların ve sigorta şirketlerinin kişisel verileri koruma prosedürlerinden Borusan sorumlu değildir.

Kişisel Veriler Kanunu uyarınca, elde edilen kişisel veriler Borusan tarafından, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun, güncel, meşru amaçlar için, ölçülü ve ilgili mevzuata uygun sürelerle işlenebilir. Kişisel veriler, aşağıdaki hallerde ilgili kişinin rızası olmaksızın da işlenebilir.

1. a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel Verilerin Saklanması ve Korunması

Kişisel verileriniz, şirketimiz nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nun 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Şirketimiz, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle; muhafazalarını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir.

Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

Kişisel Verilerin Güncel ve Doğru Tutulması

KVKK’nun 4. maddesi uyarınca Şirketimizin kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Şirketimizin yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için Müşterilerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşması veya web sitesi / mobil uygulama üzerinden güncellemesi gerekmektedir.

Şirketimiz, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle; muhafazalarını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir.

Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

6698 Sayılı KVKK Uyarınca Kişisel Veri Sahibi’nin Hakları

6698 sayılı KVKK 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince, Kişisel Veri Sahibi’nin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir:

Kişisel Veri Sahibi, Şirketimize (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Borusan, izah edilen talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemlerin ücretsiz olması esastır. Ancak işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Borusan, ücret talebinde bulunma hakkını saklı tutar. Bu ücretler, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden belirlenir.

İstanbul Ticaret Odası’nın 361172 sicil sayısında kayıtlı, 0-1800-0613-2300015MERSİS numarasına sahip, Üniversite Mahallesi, Firuzköy Bulvarı No:21 adresinde bulunan Borusan Otomotiv İthalat ve Dağıtım A.Ş., KVKK kapsamında Veri Sorumlusu’dur.

Borusan tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ve bu belgenin bulunduğu internet adresinde ilan edilecektir.

Borusan tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ve bu belgenin bulunduğu internet adresinde ilan edilecektir.

Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini aşağıdaki iletişim kanallarından herhangi birisine yöneltebilir:

Telefon: 0800 211 00 08

SÖZLEŞMENİN KABULÜ VEYA REDDİ HALİNDE KİŞİSEL VERİLERİN DURUMU

Kullanıcılar, bu sözleşmeyi kabul etmekle, bu kapsamdaki düzenlemeler hakkında bilgilendirildiğini ve uygulamalara rıza vermiş sayılacağını kabul eder.

Kullanıcı, herhangi bir kişisel verisinin Borusan tarafından kullanılamaması şeklinde sonuçlanacak bir talepte bulunduğu takdirde, Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen hizmetlerden faydalanamayabileceğini kabul eder. Bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

VERİLERİ SAKLAMA SÜRESİ

Kullanıcılar tarafından sağlanan kişisel veriler, kullanıcı sözleşmesinde belirlenen ve ilgili hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca saklanacaktır. İlaveten, Kullanıcı Sözleşmesi’nden kaynaklanan herhangi bir uyuşmazlığın doğması halinde, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

İnternetin yapısı gereği, bilgiler internet üzerinde yeterli güvenlik önlemleri olmaksızın dolaşabilir, ve yetkili olmayan kişiler tarafından alınıp kullanılabilir. Bu kullanım ve kullanımdan doğacak zarar Borusan’ın sorumluluğunda değildir.

Ayrıca websitesi üzerinden Borusan’a bilgi sağladığınızda veya herhangi bir gizli bilginizi eposta ile gönderdiğinizde veya bunu Borusan’dan talep ettiğinizde, internet üzerinden veya eposta aracılığı ile yapılan iletişimin güvenli olmayabileceğini peşinen kabul eder, aksi halde veri kayıplarından veya yetkisiz müdahalelerden Borusan’ın sorumlu tutulamayacağını kabul etmiş sayılırsınız.

KREDİ KARTI VE ÖDEME BİLGİLERİNİN GÜVENLİĞİ

Site veya mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilen tüm ürün veya hizmet satın alma işlemleri SSL sertifikaları aracılığı ile gerçekleşmektedir. Kullanıcıların kredi kartı bilgileri hiçbir şekilde kaydedilmemekte ve saklanmamaktadır. Bu bilgiler SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip doğrudan ilgili bankaya ulaştırılır. Kullanıcının ödemeye dair bilgileri ise sadece alınan hizmet veya ürünün kullanıcıya faturalandırılması amacıyla kullanılır. Bu kişisel veriler de SSL protokolü ile saklanarak korunur.

PAYLAŞILAN İÇERİKLERDEN SORUMLULUK

Borusan’a ait sitenin kullanımı sırasında paylaşılan içeriğin hukuki ve cezai sorumluluğu söz konusu kullanıcıya aittir. Kullanıcılar, siteye yükledikleri içeriklerin kendilerine ait olduğunu ve başkasına ait telif haklarını ihlal etmediklerini taahhüt ederler. Kullanıcılar tarafından paylaşılan içeriklerin telif hakları paylaşan kullanıcıya aittir, ancak paylaşıldıktan sonra Borusan bu içeriği kullanma hakkını elde eder.

Site içerisinde paylaşılan herhangi bir içeriğin hukuka aykırılığından Borusan sorumlu tutulamaz. Söz konusu yayınların hakları, sahiplerinin isimleri zikredildiği takdirde kendilerine, zikredilmediği takdirde Borusan’a aittir. Yayınlanan içeriklerin, herhangi 3. bir kişi tarafından kopyalanması, çoğaltılması ve dağıtılması sonucunda ortaya çıkabilecek yasal hususlardan yayın sahibi sorumludur. Bu siteden faydalanan kullanıcılar, sitenin telif hakkı konusunda yayın sahiplerinin tüm talep ve açıklamalarını kabul ettiklerini beyan ve taahhüt ederler. Hakları saklı tutulmuş içerikler, sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, alıntı yapılamaz, yayınlanamaz, başka bir yerde kullanılamaz.

Kullanıcılar bu sözleşmeyi onayladıklarında, paylaştıkları içerik, mesaj, soru ve cevapların küçük düşürücü, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti ve diğer uluslara ait yasalara aykırı, uluslarası anlaşmaları ihlal eder türde, yanıltıcı olmadığını kabul etmiş olur. Bu sözleşmeyi kabul ederek, Borusan’ı tarafınızdan gönderilen uygunsuz veya gayriyasal verilerin silinmesi konusunda yetkili kılarsınız. Site içinde paylaşılan uygunsuz içerikten Borusan sorumlu olmadığı gibi, bu gibi durumlarda içerikleri silme ve gerekirse içerik sahibinin hesabını dondurma veya silme yoluna gidilebilir.

ÜÇÜNCÜ SİTELERE BAĞLANTI VERİLMESİ

İnternet portalımızda, Borusan tarafından işletilmeyen diğer web sitelerine bağlantılar verebiliriz. Bu web sitelerinden herhangi birini ziyaretiniz sırasında, ziyaret ettiğiniz sitenin güvenlik politakaları ve kullanım koşulları dahilinde gezinirsiniz. Söz konusu web sitelerinin, politika ve uygulamarından Borusan sorumlu değildir.

BAŞKASI ADINA SAĞLANAN BİLGİLER

Bir başkası adına Borusan’a bilgi sağladığınızda, bu bilgilerin doğru olduğunu ve onaylama hakkına sahip olduğunuzu, bu bilgilerin işlemlere konacağını kabul etmiş sayılırsınız.

ŞİFRENİN GÜVENLİĞİ VE SORUMLULUK

Borusan internet portalına giriş yapabilmeniz için kayıt sırasında oluşturulacak şifrenin sorumluluğu kullanıcıya aittir. Şifrenin yalnızca kullanıcı tarafından bilinmesi gerekmektedir, şifrenin 3. kişilerin eline geçmesi durumunda Borusan sorumluluk kabul etmez.

Kullanıcı, 18 yaşın altında ise, kişisel verilerini Borusan’a velisinin veya vasisinin izni olmaksızın sağlamaması gerektiğini kabul eder.

SÖZLEŞMEDE VE SİSTEM ÖZELLİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Borusan, sitede yer alan bütün ürün ve hizmetleri, site kullanımı ücretlendirmesini, bilgileri, görsel unsurları, önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme, kullanımını askıya alma veya durdurma hakkını saklı tutar.

Borusan, işbu sözleşme üzerinde değişiklik ve güncelleme yapma hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda sitede yayınlanmakla yürürlüğe girer. Sözleşmenin güncel halini takip etmek, kullanıcının sorumluluğundadır.

Borusan üye kaydı sırasında tek taraflı insiyatife sahiptir ve gerekli gördüğünde üyelikten çıkarmak hakkını mahfuz tutmaktadır. Yöneticiler tarafından uygun görülmeyen kullanıcıların hesapları haber verilmeksizin kapatılabilir veya üyelikleri askıya alınabilir.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Borusan’ın isim hakları, içeriği, şablonları, tasarımı, ve site içindeki tüm döküman, program ve scriptlere ait hakları saklıdır. Sayfalarda aksi belirtilmediği sürece, site içindeki hiçbir döküman sayfa, grafik, tasarım unsuru ve diğer unsurlar izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, internet üzerinde veya herhangi bir yayın aracıyla yayımlanamaz ve kullanılamaz.

İZİNLİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİ

Borusan, yasaların düzenlediği şekilde kullanıcılar ile eposta, sms veya telefon yolu ile iletişim kurabilir, izinli bülten gönderebilir, pazarlama yapabilir, üçüncü kişiler adına gönderim yapabilir, bu iletişim faaliyetlerinden istatistik amacıyla veri toplayabilir. Kullanıcı, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, bu yollar ile kendisi ile iletişime geçilmesine ve ticari elektronik ileti gönderilmesine onay vermiş sayılır. Kullanıcılar, dilerse izin verdiği verilerin paylaşımını durdurabilir ve ticari elektronik ileti almaya son verebilirler. Bunun için ……….. mail adresine eposta göndermeniz gerekir. Borusan tarafından yetkili bir merkeze, araç satın alma için ödeme yaptıysanız ve kendileri ile bilgi paylaştı iseniz, verilerinizin korunması ile ilgili politikalarından onlar kendi başına sorumludur. Bu yönde onlardan verileriniz ile ilgili bir talebiniz var ise onlarla iletişime geçmeniz gerekmektedir. Kullanıcı, Borusan tarafından pazarlama faaliyeti için elektronik araçlarla kendisi ile iletişime geçildiğinde bunu devredışı bırakmak ister ise, ………….. adresine eposta gönderebilir veya ilgili pazarlama epostasında yer alan bağlantıyı kullanabilir.

GARANTİ ETMEME

Borusan, servisleri OLDUĞU GİBİ sunar ve her koşulda sorunsuz çalışacağını taahhüt etmez, servislerde oluşabilecek hatalardan sorumlu değildir. Sistem üzerinde yapılacak herhangi bir değişiklik, askıya alma veya sona erme veya sadece sistemin kullanımı sebebiyle oluşabilecek veri kayıplarından Borusan sorumlu değildir.

UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

Bu sözleşmede bahsi geçen esaslarla ilgili bir uyuşmazlık söz konusu olduğunda başvurulacak olan yetkili mahkeme İstanbul Merkez Mahkemeleridir.

FİNANS İÇİN BAŞVURU YAPAN KULLANICILARIN VERİLERİNİN KULLANIMI, DEPOLANMASI, PAYLAŞIMI

 • Bu sözleşmede bahsi geçen esaslarla ilgili bir uyuşmazlık söz konusu olduğunda başvurulacak olan yetkili mahkeme İstanbul Merkez Mahkemeleridir.
 • Kullanıcı, kredi kayıtlarının ilgili kurum veya referans kuruluşundan veya soruşturma bürosundan sorgulanabileceğini, bunun sadece kendisi hakkında değil, ortağı varsa veya geçmişte olmuş ise onun kredi durumunu da kapsayabileceğini kabul eder. Borusan, kendisine verdiğiniz bilgilerin bu kurumlara da iletebilir.
 • Finans başvurusu yapan kullanıcının herhangi bir mali ortağı var ise, Borusan bu bilgiyi kendi kayıtlarına ekleyebilir veya bu kurum ve kuruluşlara bu bilgiyi iletebilir. Gelecekteki başvurularda her iki ortağın da bilgileri istenebilir, ortaklık bağlantısının sona erdiği bilgisi Borusan’a bildirilene dek, bu husus geçerliliğini koruyacaktır. Dolayısıyla onlar hakkında bilgi vermeyi kabul etmiş olursunuz.
 • Bunlar dışında diğer 3.taraf kişi ve kuruluşlar da başvuran kullanıcı ile ilgili referans alabilir, soruşturma yapabilir.
 • Borusan’a yanlış veya güncel olmayan bir bilgi sağlanması halinde, sahtekarlıktan şüphelenilmesi veya bunun tespiti halinde hakkınızda suç duyurusunda bulunulabilir.

FİNANS BAKIMINDAN ELDE EDİLEN BİLGİLER İLE YAPILACAKLAR

 • Başvuran, kredi başvurusunun değerlendirilebileceğini, kredi ve diğer başvurular hakkındaki ayrıntılar kontrol edilebileceğini kabul eder. Başvuran, kimliği, eşi veya ortaklarının kimliğinin doğrulamaya tabi tutulabileceğini kabul eder. Başvuru değerlendirilmesi ve kimlik doğrulanması için puanlama yöntemleri kullanılabilir. Dolandırıcılık ve/veya para aklamanın önlenmesi ve tespitine yönelik kontroller yapılabilir. Periyodik istatiksel analiz ve testler yapılabilir. Pazar araştırması yapılabilir. Bu süreçlerin herhangi biri veya tamamı otomatikleştirilebilir.

BORUSAN İLE BİR FİNANS ANLAŞMASI YAPTIĞINIZDA VERİLERİN DURUMU

 • Kredi referansı sağlayacak kurum ve kuruluşlara tarafımız ile yapılmış anlaşmanın detayları hakkında bilgi verilebilir.
 • Tarafımıza tam ve zamanında ödeme yapılmaz ise, kredi referansı sağlayacak kurum ve kuruluşlara bu durum iletilebilir ve ödeme onlar aracılığıyla geri alınabilir.
 • Grup şirketleri ve kredi referans kuruluşları ile bağlantıya geçerek periyodik araştırmalar yapılabilir ve sözleşme yönetilebilir, başvuranın kredi puanı ve daha fazla kredi kullanabilme durumu hakkında düzenli araştırmalar yapılabilir. Ayrıca dolandırıcılık ve sahtekarlığı önlemek veya saptamak amacıyla başvuran hakkında soruşturma olup olmadığı da sorgulanabilir.
 • Başvuranın bilgileri, mevcut ve gelecekteki ürün ve hizmetlerin doğruluğunu sağlamak için periyodik, istatiksel analiz veya testler yapmak için kullanılabilir.
 • İşbu sözleşmenin veya Borusan’ın işletmesinin herhangi bir 3.kişiye devri durumunda, kullanıcının bilgileri 3.taraflara transfer edilebilir. Satın alınacak araç ile ilgili herhangi bir vergi, ceza, sigorta primi gibi meblağların başvuran tarafından ödenmemesi durumunda, finans bilgileri ve diğer bilgiler, ödeme talep eden makam ya da kuruluşa aktarılabilir. Bu sözleşme altındaki başvuranın yükümlülükleri ile ilgili olarak herhangi bir garanti veya güvenlik temin eden herhangi bir kişiye bu sözleşme hakkında bilgi verilebilir.
 • Borusan’a yanlış veya güncel olmayan bilgi sağlanması halinde ve dolandırıcılık eylemi tespit edilirse, bu bilgiyi sağlayan hakkında soruşturma açılabilir ve ilgili bilgiler ilgili idari ve yasal mercilerle paylaşılabilir. Onlarla bilgi paylaşımı yapılırken başvuranın kredi sicil bilgileri, mali ortağı ile olan bağlantıları, adı, iştirakleri ve ilgili hesaplarında gerçekleştirilen kredi bilgileri, yerel mahkeme hükümleri ve icra, iflas gibi kamuya açık bilgiler paylaşıma konu olabilir. Bu kayıtlar ilgili yasaların belirttiği sürelerce saklanır. Bu kurum ve kuruluşlarda kayıtlı bilgilerin durumu hakkında ve onların gizlilik politikası hakkında kendilerine ulaşmanız gerekir. Bu politikalardan Borusan sorumlu değildir.